Forskare medverkar i projekt för säkrare elnät

Elnät

BTH:s forskare inom säkerhet kommer att delta i ett europeiskt projekt som går ut på att skydda våra kraftnät mot cyberhot.

Cyberhot som riktar sig mot Internet-of-Things-enheter har ökat under de senaste åren på grund av att allt fler av tjänster digitaliserats. Ett exempel på detta är elnäten där enskilda delar allt oftare utsätts för hackerattacker. Det har till exempel förekommit 48 kända cyberincidenter mot europeiska energileverantörer under de senaste fem åren, varav 20 incidenter rapporterade bara under 2022 (Clavister).

BTH:s forskare inom cybersäkerhet kommer därför att medverka i projektet CISSAN (Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes) som är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Österrike, Finland, Spanien, Luxembourg och Turkiet. Projektet har fått 12,7 miljoner kronor i bidrag från Vinnova. Utöver detta satsar företag och BTH tillsammans ytterligare 15 miljoner kronor i projektet.

Den svenska delen av projektet kommer främst att fokusera på att undersöka och förbättra våra kraftnät som är en kritisk infrastruktur. Forskarna kommer att lägga på ett ”AI-lager” som gör att kraftsystemet själv upptäcker ifall det blir utsatt för en cyberattack.

Två som arbetar i projektet är professor Kurt Tutsckhu och docent Jianguo Ding.

– Projektet kommer att göra mycket för länet inom säkerhetsområdet. Det kommer till exempel att leda till att vi får finansiering för olika FoU-arbeten med olika företag. Dessutom kommer vi att få kunskaper om hur vi arbetar med säkerhet inom infrastruktur – kunskaper som vi tar med oss in i utbildningen av nya säkerhetsstudenter, menar Kurt Tutschku som är professor i telekommunikationssystem.

Den svenska delen i projektet består av åtta partner och förutom BTH deltar även Blue Science Park, Affärsverken i Karlskrona samt företagen AddSecure och Techninova.

14 december 2022