Forskare stödjer produktutvecklare i Tanzania

 

BTH-forskare ska studera hur människor arbetar med design och utveckling i Tanzania. Syftet är att öka deras förmåga att designa mer framgångsrika produkter. Projektet stöttas av Vetenskapsrådet.

I utvecklingsländer designar och producerar ett stort antal människor produkter som fönsterskydd, hinkar, metallådor, krukor etc. De arbetar i mikroföretag i den informella sektorn, vilket betyder att de inte har något formellt avtal med arbetsgivaren utan får oregelbunden lön och lever oftast ur hand till mun och utan skydd av något socialt trygghetssystem.

Dessa arbetare saknar formell designutbildning men har ändå förmåga att designa produkter.

–Trots erkännandet av deras produktdesignförmåga finns det mycket lite forskning om deras designprocess. I projektet kommer vi att studera denna kritiska kunskapslucka via vetenskapliga metoder, säger Santosh Jagtap, docent och projektledare på BTH.

Det tvååriga projektet kommer att genomföras av fyra forskare – två från Sverige, en från Tanzania och en från Indien. Projektet har blivit beviljat stöd av Vetenskapsrådet.

–Under 2021 kommer vi att samla in empiriska data i informella mikroföretag inom metallbearbetning i Tanzania. Under 2022 kommer vi att distribuera resultaten av dataanalys i metallbearbetande mikroföretag och andra relevanta intressenter genom seminarier i Tanzania och Indien, berättar Santosh Jagtap vidare.

Projektet kommer främst att ge grundläggande kunskaper för modeller och teorier om design- och utvecklingsprocesser, men kommer också att bidra till att förbättra designpraxis i mikroföretag.

18 november 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×