Goda idéer ska fångas upp i nytt projekt

Den regionala tillväxten i Skåne och Blekinge är beroende av att fler människor kan utveckla sina idéer och att fler nya företag etableras. Nu startar ett projekt finansierat med hjälp av Tillväxtverket och Region Blekinge med syftet att fånga upp goda idéer med potential.

De tre inkubatorerna Blekinge Business Incubator (BBI), Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund och BTH har beviljats medel av Region Blekinge och Tillväxtverket för att starta en förinkubator i Blekinge och Malmö-Lund. Projektet startar nu och kommer att pågå till februari 2023.

– Det en viktig pusselbit i Innovationssystemet i södra Sverige. Att dessutom fördjupa samarbetet med BTH samt våra branschkollegor i Skåne kommer gynna båda regionerna, säger Anders Cronholm, vd för BBI.

Syftet med en förinkubator är att stimulera och stötta entreprenörer vars idéer befinner sig i en tidig fas och gynnas av vidare bearbetning. Genom samarbetet mellan parterna tas kontakter och erfarenhet tillvara och ett program skapas med kapacitet att hantera en ännu större mängd av idéer och entreprenörer. Allt med syfte att öka innovationskraften i regionerna och leder till ökad produktivitet och sysselsättning.

Programmet kommer att innehålla verktyg, modeller, finansieringsmöjligheter, nätverk och innebära en naturlig koppling till flera av de ledande innovationsmiljöerna i södra Sverige för de deltagande entreprenörerna.

Genom den kapacitetsökning som projektet i sig och samarbetet parterna emellan innebär så skapas möjligheten att titta ett bredare upptag, både vad gäller idéer och entreprenörer med olika bakgrund. Förhoppningen är att se exempel på fler sociala innovationer, jämnare könsfördelning och nystartade livskraftiga företag från grupper som idag inte är representerade i innovationssystemet.

– Entreprenörer är oerhört viktiga för samhällets och näringslivets utveckling, men i de tidigaste faserna av idéutvecklingen står de ofta ganska ensamma, utan nätverk, finansiering eller den kompetens som krävs. Genom det här projektet kan vi matcha entreprenörer med ett ändamålsenligt stöd så de kan ta nästa steg, säger vicerektor Andreas Larsson på BTH.

​I projektet deltar BBI, Blekinge Tekniska Högskola, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund. Genom Region Blekinges stöd till projektet, möjliggörs dessutom en extra satsning på att utveckla idéer från studenter och forskare i Blekinge.

Projektfakta:
Projektet PreInk är en satsning på 18,9 mkr och finansieras med totalt 9 468 000 kr via strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge, region Blekinge finansierar med 3 000 000 kr och inkubatorerna går också in med egen medfinansiering. Projektet pågår fram till våren 2023 och är ett samverkansprojekt mellan parterna Blekinge Business Incubator (BBI), Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Ideon Innovation i Lund och Minc i Malmö. PreInk kommer att starta för ansökningar inom kort.

Kontakt:
Anders Cronholm, vd BBI
Tel: 070 821 72 72
E-post: anders@b-b-i.se

Andreas Larsson, vicerektor BTH
Tel: 070 332 18 74
E-post: andreas.larsson@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

22 juni 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×