Här skapas framtidens verkligheter

Veronoca Sundstedt

I maj 2022 stod det klart att ett nytt forskningsprojekt inom datavetenskap startas vid BTH. I centrum av forskningen finns utvecklingen av nya, smarta digitala miljöer och visionen om virtuella och inneslutande miljöer, så kallade intelligenta verkligheter. Docent Veronica Sundstedt är den som leder satsningen.

Digitaliseringen i samhället påverkar alla i någon grad. Under de senaste tio åren har det skett snabb utveckling inom områden som förstärkt verklighet (augmented reality, AR), virtuell verklighet (virtual reality, VR) och utökad verklighet (extended reality, XR). Dessutom görs det hela tiden snabba framsteg inom artificiell intelligens och maskininlärning. Dessa trender skapar förutsättningar för visioner om en inneslutande, närvarande och intelligent digital miljö, så kallade intelligenta verkligheter.

–Intelligenta verkligheter är ett koncept som växt de senaste åren och behovet av smarta digitala miljöer har ökat framför allt under pandemin och för att möta aspekter av hållbarhet i form av mindre resande. Vi ser att vi i och med en ökad digitalisering kommer att
jobba ännu mer med de här olika koncepten inom intelligenta verkligheter, säger Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap vid BTH och den som leder det nya forskningsprojektet.

De olika teknikerna, till exempel VR, är välbekanta inom bland annat spelindustrin.

–Men allt oftare blir de här teknikerna verktyg för andra industrier också. Forskningen i det här projektet kommer att handla om att skapa intelligenta, digitala miljöer som har människan i fokus och det är det som är en viktig del i projektet: användaren ska stå i centrum och tekniken ska ha ett syfte.

Forskningsprojektet kommer dessutom att bidra till att förnya utbildningsutbudet vid BTH. Under hösten 2022 startades ett civilingenjörsprogram i spelteknik och under 2023 startas ett högskoleingenjörsprogram i teknisk spelgrafik.

Intelligenta verkligheter med människan i centrum
• Projekt som finansieras av KK-stiftelsen, BTH och näringslivet
• Sträcker sig över sex år
• Består av fem sammanlänkade strategiska forskningsområden:

  1. Nya metoder för erfarenhets/upplevelsebedömning
  2. Nya virtuella miljöer och interaktionstekniker
  3. Visuell dataanalys
  4. Adaptiv och distribuerad AI
  5. Nätverksteknik

Vill du veta mer om detta forskningsprojekt, kontakta gärna Veronica Sundstedt, e-post: veronica.sundstedt@bth.se

 

29 november 2022