Historien om Spotify-gemenskap fick pris som bästa artikel

Darja Smite

En artikel om Spotify-gemenskaper fick pris för bästa artikel 2019 av tidningen IEEE Software. Huvudförfattaren, BTH-professor Darja Smite, är hedrad och kommer att fortsätta sin forskning om praktikgemenskaper.

Artikeln med namnet ”Spotify Guilds: How to Succeed with Knowledge Sharing in Large-Scale Agile Organisations” fick utnämningen ”2019 Best Paper Award” från tidningen IEEE Software.

-Det är en ära att vårt arbete finns bland toppartiklarna i en högt rankad tidning. IEEE Software har en framträdande plats och tidningen läses både av personer inom industrin och inom den akademiska världen. Ett sådant erkännande ger oss naturligtvis ytterligare motivation att fortsätta vår forskning, säger Darja Smite, huvudförfattare och professor i programvaruteknik vid BTH.

Professor Darja Smite förklarar att artikeln ägnas åt historien om Spotify-gemenskapen – praktikgemenskaper som fungerar som kunskapsdelningsarenor med medlemmar från hela organisationen, som vanligtvis gör samma typ av arbete men försöker förbättra sättet de gör det på. Forskning på detta fenomen har tidigare gjorts, men Darja menar att deras arbete bidrar med en rik inblick i ett av den nya generationens mjukvaruföretag – Spotify.

-Vi visar att praktikgemenskaper inom mjukvaruindustrin ser mycket olika ut, vilket inte alla företag förstår. Det centrala i vår forskning är arketyperna för gemenskaper, liksom de allmänna utmaningarna och nycklarna till framgång, förklarar Darja Smite.

Artikeln har utvärderats av en kommitté och genomgått en noggrann urvalsprocess där alla ”peer reviewed”-artiklar som publicerats under året studerats. Kriterierna vid utvärderingen är ämne, nytta och nyhet, inverkan för industriell programvaruteknik, skrivkvalitet samt normaliserade nedladdnings- och citatantal med flera.

Läs artikeln

27 november 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×