100-tals nya jobb till Karlskrona när det danska bolaget NKT investerar i högspänningsfabrik

Det danska bolaget NKT, en ledande tillverkare av högspänningskablar, tillkännagav under fredagen att en stor investering kommer göras i ökad kapacitet i fabriken i Karlskrona. NKT kommer som en del av investeringen bland annat bygga ett tredje kabeltorn, vilket beräknas bli en av Sveriges högsta byggnader, för att kraftigt kunna öka sin produktion av högspänningskablar. Business Sweden har tillsammans med bolaget, Karlskrona kommun, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och andra aktörer arbetat för att investeringen ska bli verklighet.

Expansionen väntas skapa fler än 500 nya direkta jobb vid fabriken i Karlskrona samt indirekta jobb inom tillverkande industri, och utveckla det högteknologiska marina klustret i Regionen. Högspänningskablar är en möjliggörare för ökad installation av förnyelsebara energikällor och en viktig del av den gröna omställningen, både i Sverige och utomlands.

NKT:s investering kommer bidra till Europas förmåga att utveckla distributionen av förnyelsebara energikällor och öka den teknologiska utvecklingen i Blekinge och Sverige. Investeringen är en strategiskt viktig del för att driva den gröna omställningen och möta den ökade efterfrågan på högspänningskablar på världsmarknaden.

För att utveckla framtidens exportlösningar och kompetensförsörjningsbehov kommer investeringen även leda till att regionens kluster och innovationsekosystem stärks till en världsledande nod för forskning och utveckling inom marin teknik. Detta genom en fortsatt nära samverkan mellan de industriella aktörerna, offentlig sektor och Blekinge Tekniska Högskola.

– Investeringen är ett resultat av ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, där vi gemensamt skapar förutsättningar för att accelerera den digitala och hållbara omställningen. Tillsammans gör vi en kraftsamling för att skapa ett ledande ekosystem för kompetensförsörjning, forskning och innovation inom det marintekniska området, säger Andreas Larsson, vicerektor för strategiska partnerskap vid BTH.

5 maj 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×