Innovation inom hälsa och idrott – fokus för ny satsning

Man som springer

För att tackla de stora folkhälsoutmaningarna såsom livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ­samtidigt som vi skapar förutsättningar för regional innovation och tillväxt görs en blekingsk satsning inom området hälso- och idrottsteknik med BTH i spetsen.

Projektet som startar den 1 juli heter Health and Sports Technology Initiative och syftar till att göra Blekinge till ett nav för teknisk innovation inom idrott och hälsa. Här ska idéer tas till vara och utvecklas och kompetens ska samordnas – allt för att ta fram tekniska innovationer som sedan kan lanseras på den europeiska eller internationella marknaden.

-Vi siktar på att få fram nya företag och vår ambition är att bli en intressant region – en bra mylla för företag inom hälsa och idrott, säger Tobias Larsson, professor vid BTH.

Till projektet knyts kompetens i form av Mikael Mattsson, doktor i fysiologi och forskare vid Stanford, samt Stina Lundgren Högbom, expert på teknisk innovation. På BTH finns redan idag en unik hälsoklinik med fokus på hälsoteknisk produktutveckling och ett etablerat gott samarbete mellan olika andra aktörer som medverkar i projektet.

-I Sverige finns inget nätverk inom sports tech, ingen plattform för samarbete, men här i Blekinge finns en naturlig koppling mellan idrott och hälsa – det är det som är så bra, menar Stina Stina Lundgren Högbom.

 


 

Foto på entrén till BTH:s utbildnings- och forskningsklinik

Läs mer om BTH:s hälsotekniska forskning

25 juni 2020