Studenter på innovationsjakt i Silicon Valley


För att forskning och utbildning ska vara relevant har BTH en nära samverkan med näringslivet – till exempel i skarpa projekt med Volvo CE och Mack Trucks.

En grupp forskare och civilingenjörsstudenter har precis kommit hem från Mountain View, Silicon Valley, där de träffat Stanford University och Volvo Group Connected Solutions. Resan var en kick-off och en del i ett samarbete där Volvo Construction Equipment och Mack Trucks vill nå nollvision på utsläpp, skador, och produktionsbortfall inom området sophantering. Med sophantering menar man inte bara hushållssopor, utan hela systemet med den industriella hanteringen av avfall – och man är på jakt efter innovationer, gärna större än de mindre förbättringar som görs mellan produktgenerationer.

– Vi har ett riktigt bra team i år med bra dynamik inom den globala gruppen, samt bra support från både Volvo och Stanford, säger Christian Johansson Askling, universitetslektor på BTH och projektledare för BTH:s del i projektet.

Projektet drivs från Volvo av Jenny Elfsberg, ingenjör och industridoktorand. På BTH arbetar utöver Christian Johansson Askling även Ryan Ruvald, doktorand, Tobias Larsson, professor – och studenterna i projektet. Studenterna är inne på sitt femte och sista år och läser till civilingenjör i maskinteknik med inriktning innovativ och hållbar produktutveckling.

13 december 2019