Internationellt företag inom marin teknik vill samarbeta med BTH

Peter Zickerman

Nyligen besökte Peter Zickerman, styrelseordförande för det Dubai-baserade seismikföretaget PXGEO Karlskrona och BTH. Företaget är på väg att etablera sig i Sverige och är intresserade av samarbeten med BTH.

PXGEO är ett företag i den absoluta framkanten inom havsbaserad marin teknologi och samarbetar bland annat med SAAB Dynamics i Sverige.

PXGEO:s styrelseordförande Peter Zickerman var nyligen på plats i Karlskrona och träffade professorer, lärare och civilingenjörsstudenter inom marin teknik. Även representanter för Blue Science Park och näringslivskontoret i Karlskrona kommun deltog.

Peter Zickerman höll en föredragning om företaget och under den följande frågestunden diskuterades ett framtida samarbete med BTH, bland annat genom examens- och projektarbeten.

11 september 2023