Professor Johan Eklund invald i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker sin kompetens och kunnande med 12 nya ledamöter. Bland de invalda finns Johan Eklund, professor i industriell ekonomi vid BTH, som väljs in i avdelningen för ekonomi.

IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. BTH-professor Johan Eklund är en av de nyinvalda.

Johan Eklunds främsta forskningsintresse rör förhållandet mellan institutioner, särskilt regler, och deras långsiktiga effekter på ekonomisk utveckling och tillväxt. Hans intresse är brett och inkluderar industriell ekonomi, institutionell ekonomi och juridik samt nationalekonomi. På senare tid har han även bedrivit forskning inom utbildningsekonomi och humankapital. Nya områden för Johans forskningsintresse är entreprenörskap och hur institutioner och regelverk påverkar företagande. Hans forskning riktar sig mot såväl en akademisk som en politisk publik.

Johan Eklund även vd för Entreprenörskapsforum och har en professur i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sedan flera år har Johan även en koppling till Institute for Development Studies, School of Policy and Environmental Affairs, vid Indiana University i USA. Johan disputerade 2008 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har studerat i ett flertal länder och har bland annat en masterexamen från University of Vienna i Österrike.

Johan är också verksam i flera internationella forskningsnätverk och medlem i Mont Pelerin-sällskapet.

 

12 december 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×