KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning i smarta interaktiva miljöer

Man med VR-glasögon

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid BTH. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss.

KK-stiftelsen har i dagarna beviljat medel under sex år för en forskningsprofil med namnet Intelligenta verkligheter med människan i centrum. KK-stiftelsen beviljar totalt 36 miljoner kronor och utöver det finns betydande medfinansiering från företagen och från BTH till det här projektet.

–I det här projektet kommer vi att utveckla koncept och verktyg för intelligenta verkligheter med människan i centrum. Vi vill visa vägen för framtida inneslutande, användarmedvetna och smarta interaktiva digitala miljöer, berättar Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap vid BTH, som är den som kommer att leda projektet.

–Projektet kommer även att bidra till att vi kan förnya vårt utbildningsutbud till exempel inom spelteknik, AI, maskininlärning och inom olika immersiva applikationer, menar hon.

Forskningen kommer att ske i samarbete med industrin och resultaten ska ge användare nya sätt att förstå, samarbeta med och styra olika typer av smarta virtuella verkligheter.

–Blekinge Tekniska Högskola har en väl etablerad och konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap där detta projekt passar väl in. Vi bedömer att forskningsprofilen har mycket god potential att utveckla internationellt erkänd forskning inom ett spännande och växande område, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Det är tydligt att industriutmaningarna är utvecklade i dialog med företagen och det finns en stark ambition att i samverkan med företagen utveckla och testa olika lösningar.

20 maj 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×