Kreativ workshop på campus med konstnären Ruben Wätte

Studenter i interaktiv workshop

Nyligen avslutades fortbildningskursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer med en interaktiv workshop.

Kursdeltagare och lärare arbetade tillsammans med konstnären Ruben Wätte på gräsmattan på Campus Karlskrona. Med hjälp av bambupinnar och tejp byggde de en konstruktion vars form utvecklades efter hand. Idén växte fram genom arbetet, ingen plan fanns innan, inga ritningar.

Ruben Wätte har stor erfarenhet att arbeta med konst i offentligheten, och att göra liknande workshoppar tillsammans med barn, unga och vuxna. Processerna är alltid olika men gemensamt är att de ger bestående avtryck på ett eller annat sätt hos de som deltager, och ofta även i permanenta verk i det offentliga rummet.

Workshoppen avslutades med en procession genom campus där verket bars av deltagarna tills en lämplig plats fanns för det att landa på. Verket står nu på en lite hemlig plats på Campus Gräsvik.

Kursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer vänder sig till yrkesverksamma konstnärer, planerare, arkitekter och konstsamordnare och har getts på kvartsfart under våren, delvis på distans, delvis på plats. Kursen är ett samarbete mellan BTH och institutionen för fysisk planering, Region Blekinge och Statens Konstråd.

1 juni 2023