Lindéngruppen förnyar forskningssamarbete inom hållbar utveckling

Bild på hus

Lindéngruppen förlänger sitt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola inom hållbar utveckling.

Samarbetet med BTH inleddes med Lindéngruppens grundare Ulf G Lindén – född i Karlskrona, Blekinge – som hade en viktig roll i etableringen och den tidiga utvecklingen av BTH.

Långsiktigt strategiskt samarbete kring hållbarhet
På senare tid har Lindéngruppen sedan 2016 samarbetat med BTH gällande forskning inom hållbar utveckling och har nu förlängt samarbetet till 2025 med ytterligare 12,5 miljoner kronors satsning i denna forskning.

–Inom Lindéngruppen har vi ett vetenskapsbaserat synsätt på hållbarhet och arbetar enligt den metodik för strategisk hållbar utveckling som BTH leder forskning om, säger Jenny Johansson, Lindéngruppens kommunikations- och hållbarhetschef.

– Ett långsiktigt partnerskap med BTH är därför en naturlig del av vårt engagemang för hållbarhet.

–Det utökade samarbetet med Lindéngruppen är ett fantastiskt erkännande för BTH:s excellens inom hållbarhetsområdet samt för vår relevans för näringslivet, säger Mats Viberg, rektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Det är också i linje med BTH:s DNA kring tillämpad forskning och samarbete.

Forskning till nytta för näringslivet och samhället
–Samarbetet med Lindéngruppen är ett erkännande av vikten av vårt arbete och är en möjlighet att fördjupa vår forskning, till nytta inte bara för Lindéngruppen utan även för näringslivet och samhället i stort, säger professor Göran Broman, vetenskaplig ledare vid institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH.

–Det är ett verkligt privilegium för oss att få lära tillsammans med en grupp företag som arbetar så seriöst med dessa viktiga frågor.

Ett exempel på forskning inom detta strategiska samarbete är ett gemensamt doktorandprojekt med fokus på hur företag som Lindéngruppen kan stödja sina medarbetare till att vara förändringsagenter för hållbarhet. Doktorand är Elaine Daly och hennes forskningsfråga är: ”Hur kan ett moderbolag stödja sina koncernbolag i att mobilisera, stärka och kontinuerligt stödja anställda att excellera som aktiva förändringsagenter, för att möjliggöra transformativa förändringar till hållbara affärer?” Forskningen påbörjades 2021 och kommer att fortsätta till 2025.

Om BTH
BTH är ett av Sveriges ledande lärosäte inom hållbarhetsområdet. BTH antog nyligen sin nya vision och strategi. Visionen är ”en bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet.” Ett nära samarbete med näringsliv och samhälle har alltid genomsyrat både forskning och utbildning vid BTH, med Lindéngruppen som ett lysande exempel.

Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bedriver forskning, utbildning och samverkan med fokus på ledarskap och innovation för hållbarhet. Institutionen stödjer företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbarhet. BTH lockar partner och studenter från hela världen och rankas högt i externa bedömningar.

8 juni 2022