Magnettåg kan bli lösningen på framtidens snabba landtransporter menar forskare

Magnettåg

Hållbarhetsforskaren Henrik Ny vid BTH uppmanar Sveriges transportpolitiker att inleda en oberoende utredning som jämför olika framtidsscenarier för investering i snabba landtransporter. Enligt hans studie kan magnettåg vara det som ger bäst kundnytta, är bäst för samhällsekonomin och ger minst miljöpåverkan.

Under 2020 och 2021 intensifierades den svenska debatten om snabba landtransporter. Motstridiga fakta och åsikter har presenterats på ett sätt som är oförenligt med ett globalt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt är det viktigt med ett helhetstänk och att samarbeta mellan alla samhällssektorer för att lösa den komplexa hållbarhetsutmaningen.

Henrik Ny släppte nyligen en oberoende kunskapsöversikt kring hur framtida snabba landtransporter skulle kunna bidra till ett hållbart samhälle.

-Rapporten riktar sig till svenska transportpolitiker och andra beslutsfattare på hög nivå inom transportsektorn. Den pekar på att svenska transportpolitiker snarast borde inleda en seriös oberoende utredning som jämför åtminstone de tre framtidsscenarier för höghastighetsmarktransporter som presenteras i vår kunskapsöversikt, säger Henrik Ny.

Henrik Ny har i rapporten tagit fram tre huvudalternativ, scenarier, för framtidens snabba landtransporter:

Scenario 1: Uppgradera befintligt system.
Detta kan tillföra vissa marginella fördelar men riskerar att inte möta vare sig privatpersoners eller industrins transportbehov, att öka samhällskostnaderna samt att kräva kraftfulla styrmedel och tvingade regler för att kunna skydda miljön.

Scenario 2: Bygg nytt höghastighetstågssystem.
Detta skulle sannolikt kunna bli för privatpersoners och industrins transportbehov och för samhällsekonomin men det skulle också ha en kännbar miljöpåverkan.

Scenario 3: Bygg ett nytt järnvägssystem med magnettåg.
Detta skulle kunna ha den bästa potentialen att möta privatpersoners och industrins transportbehov och samtidigt skapa fördelar för samhällsekonomin med minst miljöpåverkan.

-Det är viktigt att vi tittar tillräckligt brett så vi får med effekterna för hela transportsektorn och samhället i stort. Då ser jag att magnettåg verkar vara den bästa lösningen. Det är detta jag menar bör utredas seriöst, anser Henrik Ny. Han fortsätter:

-Om den här inledande studiens slutsatser kunde bekräftas av en djupare utredning och om politiker och andra högre beslutsfattare kunde agera därefter så kunde Sverige bli först i Europa med att bygga den nya genombrottsteknologin magnettåg. Detta skulle också kunna ge Sverige framtida exportmöjligheter genom att bli ett starkt alternativ för magnettågskunnande.

Henrik Ny leder gruppen SustainTrans där fokus ligger på forskning inom snabbomställning till hållbara transport- och energisystem.

Läs rapporten här.

4 april 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×