Martin Andersson är ny ledamot av Tillväxtanalys vetenskapliga råd

Regeringen har utsett Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, till ledamot i det vetenskapliga rådet vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Tillväxtanalys har i uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och internationellt perspektiv.

Professor Martin Andersson är en av fem ledamöter under perioden 19 augusti 2021 till och med 19 augusti 2023.

Till myndigheten Tillväxtanalys

20 augusti 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×