Mentorer stöttar nya studenter

Att börja studera innebär ofta en stor omställning – mycket är nytt, tempot är annorlunda och många flyttar hemifrån för första gången. Då kan det vara bra att ha en äldre student att vända sig till för råd och tips kring studierna.

– Jag hoppas att studenterna får ett försprång i studierna genom att ta del av den erfarenhet som vi delar med oss av, säger Anton Haller, en av BTH:s mentorer.

BTH:s mentorsprogram går ut på att äldre studenter på ett utbildningsprogram ska stötta nya studenter på samma program.

– Tanken är att de nya studenterna ska få tips och enkla råd för att lättare forma sin studietid på BTH, hitta struktur för att klara av sina studier bättre och att fler studenter i slutändan ska klara av hela sin studieperiod, berättar Sven-Erik Arpåker, som är projektledare för mentorsprogrammet.

Anton Haller, som går tredje året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, är en av mentorerna.

– Det kan vara svårt i början att komma in i det snabba tempot på högskolan, men även att bo själv för första gången. Jag kan bidra med min erfarenhet hur man kommer in i studentlivet och hur man får en bra balans mellan studier och fritid, berättar han.

Varje mentor har ansvar för en grupp på cirka åtta nya studenter och de träffas regelbundet under den första terminen. Mentorerna och studenterna träffas alltid i studentkårens lokaler. Där pratar man om bland annat studieteknik, kost och hälsa samt stresshantering. Det erbjuds även våga-tala-kurser och riktat pedagogiskt stöd.

För att bli mentor ska studenterna ha en god social förmåga, ledaregenskaper, organisationsförmåga, erfarenhet av arbete och föreningsliv samt vara i fas med sina egna studier. Alla som blir mentorer erbjuds mentorsutbildning och ersättning.

– En annan viktig del av mentorsprogrammet är den sociala delen. De nya studenterna kommer direkt i kontakt med andra i samma situation och blir snabbare hemmastadda på BTH. Via mentorerna får de även tips om fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter – precis allt det som behövs då man flyttat till en ny stad och inte känner någon, berättar Sven-Erik.

I dagsläget finns mentorer endast på ingenjörsprogrammen samt två program inom medieteknik men förhoppningen är att utöka detta till samtliga program vid BTH.

 

 

10 september 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×