Lägre söktryck till höstens utbildningar

Den första sökstatistiken för höstens utbildningar är nu klar och den visar att trenden nationellt med minskat antal anmälningar även gäller BTH.

Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR, säger:

– Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Glädjande för BTH är att antalet som söker till BTH i första hand har ökat på hälften av programmen.

Populärast bland programmen är sjuksköterskeprogrammet och utbildningen i webbprogrammering. De populäraste kurserna är webbutveckling och programmering samt webbprogrammering och databaser.

20 april 2017