Mjukvarustudenter bidrog till unik webbplattform för säker och hälsosam paraidrott

Paraidrottare

Nu lanseras SafeParasport, en webbaserad plattform som ska öka kunskapen om säker träning och hälsa för paraidrottare. Fem studenter vid BTH har arbetat med webbutvecklingen för att göra den unika plattformen tillgänglig för alla paraidrottare.

Idag finns det framgångsrika träningsbaserade förebyggande program inom flera idrotter, men många av dessa program inte är anpassade eller tillgängliga för paraidrottare. Behovet av en tillgänglig e-hälsopromotionsplattform specifikt anpassad till paraidrottare har därför varit stor, inte bara i Sverige utan även globalt.

Nu är den unika webbaserade plattformen för paraidrottare klar och lanserad. För att lösa kravet på tillgänglighet tog projektet hjälp av fem BTH-studenter för att arbeta med webbutvecklingen. Studenterna går utbildning i webbprogrammering respektive Software Engineering och är alla i slutfasen av sin utbildning.

–Genom att ta hjälp av BTH:s studenter och ett lokalt företag i vårt nätverk kunde vi färdigställa plattformen. Att den fått regional, nationell och internationell spridning visar att BTH och Blekinge står sig väl i internationell konkurrens, säger Martin Söderberg, Health and Sports Technology Initiative vid BTH.

Den webbaserade plattformen, SafeParasport, innehåller råd och tips för en säker och hälsosam paraidrott.

–SafeParasport fungerar som ett 1177 för paraidrottare. Här kan aktiva och tränare hitta information om hur man tränar, men också hur man förebygger och hanterar skador hos paraidrottare, säger Kristina Fagher, forsknings- och projektledare för Säker och hälsosam parasport.

–Det finns ingen liknande plattform i världen som riktar sig till paraidrottare. Vår förhoppning är att det här skapar nya förutsättningar för aktiva och ledare inom parasport i hela världen att bedriva säker träning och skapa förutsättningar för långa och hälsosamma karriärer, säger Jan Lexell, medforskare inom Säker och hälsosam parasport och medlem i det medicinska rådet inom den Internationella Paralympiska Kommittén (IPC).

Projektet med den nya plattformen har varit tvärvetenskapligt och drivits av forskare från forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet i samarbete med Sport and Exercise Institute vid Stellenbosch University, Sydafrika. Projektet har finansierats av Centrum för Idrottsforskning, Folksam, Promobilia, Norrbacka Eugenia stiftelsen, Lunds universitet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Besök Safe Parasport på webben

15 maj 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×