Närmare 2 500 nya studenter till BTH

Nu har alla studenter som sökt en utbildning vid BTH med start i höst fått sitt antagningsbesked. Totalt 7 205 sökte en utbildning och 2 415 studenter erbjuds idag en utbildningsplats.

Den 15 april var sista dag för att söka till ett program eller till en kurs med start till höstterminen. Idag är den första antagningsomgången klar och 2 415 studenter erbjuds en utbildningsplats vid BTH.

Antalet studenter som väljer BTH i fösta hand ökar vilket är glädjande. Det program som flest studenter söker är det i webbprogrammering och den mest populära kursen är den i nätverksprogrammering.

-Jag är väldigt glad över att vi ökar antal förstahandssökande så mycket. Det finns ett stort kompetensbehov i regionen och nationellt, och vi får en bekräftelse att vi erbjuder attraktiva utbildningar, säger rektor Mats Viberg.

BTH erbjuder två nya civilingenjörsprogram till hösten; ett i mjukvaruutveckling och ett i AI och maskininlärning. Till dessa två femåriga program har 45 respektive 50 studenter antagits. BTH erbjuder nu totalt sju civilingenjörsutbildningar.

Till vissa utbildningar går det fortfarande att göra en så kallad sen anmälan. Se bth.se för mer information.

 

11 juli 2019