Nationell forskarskola om åldrande och hälsa – gemensam satsning för 12 lärosäten

BTH är ett av tolv lärosäten som är med och finansierar den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, som koordineras av Lunds universitet.

Forskarskolan finansieras mellan 2014–2021 med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Satsningen kommer nu att fortsätta även därefter när tolv lärosäten gått samman för framtida finansiering. Med den nya modellen har forskarskolan lärosätesgemensamma medel fram till 2026.

-BTH har varit med och byggt upp SWEAH så vi är verkligen glada att det blir en fortsättning även efter Vetenskapsrådets finansiering. En flervetenskaplig forskarskola för forskarutbildning inom äldreområdet blir allt mer viktig relaterat de demografiska förändringar som sker, med en allt mer åldrad befolkning, och de samhällsutmaningar det innebär, säger Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap vid BTH.

Tvärvetenskaplig forskning
SWEAH:s doktorander och postdoktorer har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap men också inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur.

Forskarskolan stödjer utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning med koppling till åldrande i förhållande till flera diagnoser, som till exempel neurodegenerativa sjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke, psykiska sjukdomar, diabetes och cancer. Forskningen tar hänsyn till äldre människors behov och krav.

-Jag är glad och stolt att BTH är med i den här viktiga satsningen som handlar om ett av våra viktigaste samhällsproblem. BTH har lång erfarenhet inom området och dessutom en utmärkt facilitet i form av vår forskning- och utbildningsklinik, säger BTH:s rektor Mats Viberg.

I höst, den 19–20 oktober 2021, kommer SWEAH att hålla en vetenskaplig konferens som sammanfattar det arbete som gjorts hittills och där såväl nuvarande deltagare som alumner berättar om sin forskning.

Erbjuder kurser och samarbeten
Forskarskolan erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också flera aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär. Exempel på aktiviteter är studentdagar, nätverksträffar, konferenser och pedagogiska uppdrag samt kurser för postdoktorer.

Forskarskolan skapar förutsättningar för ett kreativt och tvärvetenskapligt samarbete mellan svenska lärosäten och nationella och internationella partner.

Tolv lärosäten finansierar verksamheten
De partner som gemensamt kommer att finansiera verksamheten och därmed kommer att kunna ansluta doktorander och engagera postdoktorer från 2022 är, förutom BTH: Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.

Läs mer om SWEAH 

 

 

 

21 juni 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×