Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen. BTH medverkar tillsammans med sex andra lärosäten och de medverkande lärosätena och samverkansparterna investerar cirka 80 miljoner kronor. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

–BTH kommer att med forskarskolan kunna ge företag och offentliga aktörer i närområdet tillgång till ett unikt nätverk inom utveckling av framtidens hälso- och sjukvård, säger Peter Anderberg, professor i tillämpad hälsoteknik vid BTH.

Han ser forskarskolan som en mycket viktig del i arbetet med att fortsätta utveckla forskningen inom hälsa och teknik i regionen.

–Vi har under några år byggt upp forskning och forskarutbildning inom tillämpad hälsoteknik med ett tiotal disputerade och lika många forskarstuderande. Forskarskolan ger oss en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter i ett nationellt nätverk och ger våra doktorander tillgång till ett stort kursutbud med hög kvalitet, menar han.

–Forskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor vilket bäddar för ett bra resultat, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Forskarskolan är ett samverkansprojekt mellan BTH, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan, som samordnas av Högskolan i Halmstad startar i mars år 2022 och doktoranderna kommer att antas under hösten samma år, med en andra antagningsomgång planerad till år 2024.

Forskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför många partner och konkretiserar idéer i form av doktorandprojekt. Forskarskolan blir en samverkande helhet där samtliga deltagande organisationer kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför. Den kommer också att leda till att parterna tillsammans kan utveckla innovation och ny kunskap kring samhällsutmaningar som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering utifrån olika perspektiv, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för forskarskolan.

Kontaktperson vid BTH
Professor Peter Anderberg, e-post: peter.anderberg@bth.se

 

22 december 2021