Nyanlända ska matchas mot jobb i IT-branschen

IT-branschen har ett mycket stort behov av arbetskraft. Samtidigt har Sverige många nyanlända med en akademisk examen inom teknikområdet men som har svårt att hitta arbete inom branschen. Nu ska dessa matchas via ett nytt projekt, Match IT. De första studenterna startar sin utbildning på BTH idag.

Det treåriga projektet Match IT är ett samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Ideon Science Park och finansieras av svenska EFS-rådet. BTH och Lunds universitet är utbildningsledare.

– Syftet är att tillvarata de nyanländas kompetens inom programmering. Det blir 22 veckors utbildning på BTH följt av 10 veckors praktik på företag inom IT-sektorn, berättar Kennet Henningsson, ansvarig för projektet vid BTH.

Förutom utbildning i bland annat programmeringsspråket Java kommer studenterna att få utbildning i svenska språket och i svensk kultur.

För att välja ut vilka som passar att delta i projektet har man tittat på deltagarnas tekniska kompetens. De 15 studenterna som ingår i projektet kommer framför allt från Mellanöstern och är mellan 25 och 50 år.  13 procent av studenterna är kvinnor.

– Det här är ett bra sätt att tillvarata kompetens som verkligen behövs i svenska IT-företag. Dessutom underlättar det integrationen i det svenska samhället, menar Rickard Johansson, företagskoordinator och koordinator för Match IT.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta gärna Kennet Henningsson vid institutionen för programvaruteknik; kennet.henningsson@bth.se

 

 

14 september 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×