Nyutexaminerade studenter vill förändra svensk sjukvård

Idag var det sista dagen för våra sjuksköterskestudenter. Efter tre års studier slutar de nu och kan se fram emot att direkt gå ut i arbetslivet. Idag firade BTH dem med tal och musik.

Närmare 70 sjuksköterskestudenter samlades idag på BTH för att ses en sista gång innan arbetslivet tar vid, men även för att se tillbaka på tre intressanta och innehållsrika år. Rektor Mats Viberg riktade ett stort tack till studenterna och lyckönskade dem med orden:

-Världen ligger framför er och ni kommer att bidra till en bättre och hållbar värld.

Även studenterna höll tal och bland annat riktade de tack till BTH och alla lärarna för att de nu är förberedda för den kommande arbetsmarknaden.

-Nu har vi nått vårt mål och nu förändrar vi svensk sjukvård, sa en av studenterna under jubel.

Prefekt Lisa Skär delade även ut pris för bästa examensarbete. Av tre nominerade arbeten gick priset till Marcus Dahlgren Charlotta Hessbo för deras examensarbete ”Personers upplevelser av återhämtningsperioden efter en hjärtinfarkt – vägen mot en hälsosam transition.” De får priset för att deras arbete är präglat av vetenskaplig struktur, en röd tråd samt framställt med ett mycket bra vetenskapligt språk. Arbetet har ett tydligt fokus på omvårdnad och hur sjuksköterskan kan stödja personen att ta sig igenom återhämtningsperioden efter en hjärtinfarkt.

Lisa Skär avslutade sitt tal till studenterna med att särskilt lyfta det faktum att WHO utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år med syftet att uppmuntra sjuksköterskans viktiga roll i samhället.

17 januari 2020