På plats sex i landet inom datavetenskap enligt ny ranking

BTH hamnar på plats sex i Sverige och på plats 352 i världen när det gäller forskning i ämnet datavetenskap enligt en nyligen genomförd internationell ranking.

Det är forskningsportalen ”Guide2Research” som nyligen presenterat ett flertal rankingar av lärosäten och enskilda forskare.

– Det är mycket glädjande att BTH är nummer sex i Sverige med tanke på att mer än 20 svenska lärosäten bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap. BTH har högre ranking än sju av de svenska universiteten, och de lärosäten som ligger före oss är alla mer än dubbelt då stora som BTH.

– Detta visar att en liten specialiserad högskola kan ha forskning i världsklass, säger professor Lars Lundberg, dekan för fakulteten för datavetenskaper vid BTH.

Rankingen baserar sig på antalet citeringar och antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Underlaget inhämtades från Google Scholar och DBLP  den 10 maj 2021 och består av material från fler än 6 300 forskarprofiler inom det datavetenskapliga området.

Läs mer om BTH:s placering (6) i Sverige.
Läs mer om BTH:s placering(352) i världen. 

24 maj 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×