Professor prisas för sitt hållbarhetsarbete

Professor Karl-Henrik Robèrt blir hedersdoktor vid Radboud University i Nederländerna för sitt arbete med strategisk hållbar utveckling.

Radboud University firade nyligen sin 97-åriga födelsedag med en akademisk högtid i Stevenskerk i Nijmegen. Vid ceremonin utsågs BTH-professorn Karl-Henrik Robèrt till hedersdoktor vid lärosätet.

Karl-Henrik Robèrt prisas för sitt arbete, som sedan länge burit frukt för utvecklingen av hållbarhetsagendan vid Radboud University. Ett aktuellt exempel är hur vetenskapen kan hjälpa organisationer att förhålla sig strategiskt till FN:s 17 hållbarhetsmål.

Rektor för Radboud University, Han van Krieken, ger följande motivering till utnämningen av Robèrt:

– It is for a variety of reasons that Radboud University wants to honour professor Karl-Henrik Robèrt. Our university’s new Strategic Plan defines explicitly our “responsibility for the world in which we live.” It states as one of our goals that “we want to be in the vanguard when it comes to achieving the United Nations’ sustainable development goals and to make our own contribution to the changes needed in the world in the coming decades.” Professor Robèrt can show us ways in which we can translate these goals more effectively.

– BTH har en lång historia av samarbete med kollegor från Radbourduniversitetet. Det gäller inte minst tvärsektoriell hållbar utveckling inom kommuner, till exempel hållbar stadsplanering för Eindhoven eller utvecklingen av resiliens mot framtida klimatförändringar i kommunerna längs Rhendeltat.

– Universitetet utvecklar nya strategier för FoU och pedagogik inom hållbarhetsområdet, och vill nu ytterligare fördjupa samarbetet med oss på BTH. Det känns såväl hedrande som uppfordrande att i detta läge ta emot deras hedersdoktorat, säger Karl-Henrik Robèrt.

Filmen från utnämningen med motivering och Karl-Henriks tacktal.

Karl-Henrik Robèrt är även en av grundarna till BTH:s unika magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet. Läs mer om utbildningen.

 

21 oktober 2020