Professor blir ordförande för tillväxtkommission

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, blir ordförande för nystartade Tillväxtkommissionen i Malmö.

Kommissionen består av oberoende experter, praktiker och forskare och tanken är att de ska leverera rekommendationer som stärker företagen och gynnar arbetsmarknaden i Malmö.

– Martin Anderssons forskning fokuserar på entreprenörskap, innovation, tillväxt och digitalisering. Det är områden som är viktiga för Malmöregionen i dag och i framtiden för att kunna bli den ledande tillväxtmotorn i Sverige, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

I oktober 2020 inrättade Malmö stad en oberoende tillväxtkommission som med experter, praktiker och forskare ska stärka företagen och gynna arbetsmarknaden i Malmö. Kommissionen ska leverera rekommendationer till hur Malmö ska främja tillväxt som är inkluderande och hållbar, för att fler Malmöbor ska ta del av de jobb som växer fram.

– Jag tror att villkoren för entreprenörskap och innovation, satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning är centrala områden. Målet är att bidra med konkreta och konstruktiva policyförslag som är väl förankrade i internationell forskning, säger Martin Andersson.

Kommissionen ska också lyfta frågor som är viktiga för att förverkliga regionen som växer fram med en fast förbindelse till Tyskland, som förbinder Malmö med Köpenhamn och Hamburg. Det kan handla om policyfrågor eller förslag till ändringar i regler och lagar för att möjliggöra en inkluderande arbetsmarknadsregion.

10 december 2020