Professor emeritus hedras för sina insatser

Nail Ibragimov, professor emeritus i matematik, hedras för sina storartade insatser inom matematiken. En lärosal har uppkallats efter honom och under två dagar har en internationell workshop inom ”modern group analysis and applications”, genomförts till hans minne.

Nail Ibragimov (1939–2018) anses vara en av världens främsta experter inom området differentialekvationer, gruppanalys och matematisk modellering. Han initierade och bidrog mycket till utvecklingen inom området. Nail var en passionerad och entusiastisk förespråkare för att sprida kunskap om Liegruppanalys av differentialekvationer och dess användning i matematisk modellering.

Nail Ibragimov publicerade även en lärobok som är unik i sitt sätt att undervisa differentialekvationer med Liegruppanalys. Boken är översatt till flera språk och används av studenter över hela världen.

Nail Ibragimov fick sin utbildning vid två olika universitet i Ryssland. Han var professor i matematik vid BTH under åren 2000-2011 och professor emeritus under åren 2012-2018, samt ledare för ALGA-centret under 2004-2018.

 

5 november 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×