Professorn som uppmanar fler kvinnor att välja teknik

Sophie Hallstedt

Idag, på den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen, vill vi lyfta en av BTH:s kvinnliga forskare. Sophie Hallstedt, professor i maskinteknik, brinner för hållbarhetsfrågor och hon menar att det behövs fler kvinnor inom naturvetenskap och teknik för att förstå och påverka vår samtid och framtid.

– Jag vill rekommendera kvinnor och unga tjejer som är nyfikna, gillar att lösa problem, och som vill bidra till något betydelsefullt att välja naturvetenskap och teknik. De samhällsutmaningar vi står inför, löser vi bäst genom att vi kan ta in flera olika typer av perspektiv. Här kan kvinnor och unga tjejer göra skillnad, säger hon.

Sophie Hallstedt leder idag en forskargrupp inom hållbar produktutveckling där forskarna arbetar i nära samarbete med industrin. Där hjälper de företagen att göra sin resa mot mer hållbara lösningar.

BTH har idag 45 professorer varav sju stycken är kvinnor – och Sophie är således en av dessa sju. Sophie menar att andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka rent generellt:

– Idag är endast 33 procent av alla forskare kvinnor trots att hälften av jordens befolkning är kvinnor och flickor. Min förhoppning är att fler kvinnor kommer vara representerade inom naturvetenskapen och bland ingenjörer framöver. Det behövs för att förstå och påverka vår samtid och framtid, menar hon.

Den 11 februari markeras den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Dagen syftar till att se till att fler kvinnor och flickor är representerade i naturvetenskapliga ämnen. Enligt FN är det avgörande för förverkligandet av de globala målen för hållbar utveckling.

Jämställdhet är en global prioritering, och FN arbetar hårt för att se till att kvinnor och unga flickor har möjlighet att dela sina idéer om fred och utveckling. Läs mer om dagen.

 

Läs mer om Sophie Hallstedt

11 februari 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×