Samarbete med universitet i Ghana – ny arena för BTH

Delegation i Ghana

En delegation från BTH besökte nyligen Ghana i Västafrika. Niklas Lavesson, professor i programvaruteknik vid BTH, ser flera möjligheter till samarbete inom bland annat maskinteknik, programvaruteknik och industriell ekonomi och han kommer nu att leda arbetet med att koppla ihop forskare och lärare från BTH med kollegor från universiteten i Ghana.

BTH-delegationen besökte Pentecost University, ett privat universitet i huvudstaden Accra, samt University of Cape Coast, ett statligt universitet i västra Ghana.

–Vi hade intressanta och produktiva möten med ledningen på Pentecost University samt med dekaner vid flertalet skolor på University of Cape Coast, berättar Niklas Lavesson, professor vid institutionen för programvaruteknik och ansvarig för resan. Det finns redan en formell överenskommelse om samarbete mellan BTH och Pentecost University inom IT och omvårdnad.

Niklas Lavesson ser flera möjligheter till framtida givande samarbeten mellan BTH och universiteten i Ghana:

–Den afrikanska befolkningsmängden beräknas stiga till 2,5 miljarder år 2050, vilket skulle innebära att varje fjärde person på jorden då är afrikan. Det senaste årtiondet har digitaliseringen och internetanvändandet ökat kraftigt över hela kontinenten. Samtidigt ökar riskkapitalet samt etableringen av utländska storföretag.

–Afrika står inför betydande utmaningar rörande säkerhet, hälsa samt ekonomisk och social hållbarhet. Dessa utmaningar kräver globala samarbeten och insatser för att hanteras. Samtidigt brottas Europa med ett kraftigt behov av kvalificerad arbetskraft inom bland annat IT-sektorn.

Det finns med andra ord stora möjligheter till givande samarbeten mellan Afrika och Europa. Samarbeten med Ghana innebär också att BTH ökar sin närvaro på den afrikanska kontinenten, där man sedan tidigare har samarbetsavtal i Sydafrika och Namibia.

–Det är attraktivt för BTH med internationella partnerskap där vi kan samarbeta inom såväl utbildning som forskning för att möta globala samhällsutmaningar i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Ghanas innovationsekosystem är på kraftig uppgång och det ska bli spännande att fördjupa oss i konkreta samverkansmöjligheter framåt, säger Andreas Larsson, vicerektor för strategiska partnerskap vid BTH.

Niklas Lavesson och Kayode Adekunle från BTH-delegationen genomförde också intervjuer med nationell radio och TV i Ghana och höll föredrag om mjukvaruutveckling, programmering och vikten av IT-utbildning vid konferensen Ghana 2023 Global STEM and Computing Education Summit, som hölls i Accra den 24–26 augusti. Konferensen arrangerades av Bountiful Technologies i samarbete med Pentecost University.

–Många afrikanska samhällsutmaningar kräver praktiska lösningar, speciellt anpassade för Afrika. Universitetsutbildningarna i Afrika är oftast mer teoretiska än sina svenska motsvarigheter och det uppstår ett glapp mellan kunskapen från utbildningarna och det afrikanska samhällets kompetensbehov. Jag förespråkar en förändring av de afrikanska utbildningsprogrammen så att de ger studenterna bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt förutsättningarna att ta sig an riktiga utmaningar. Idag ligger det ett för stort fokus på formalia och examen på papper, säger Kayode Adekunle, forskningsrådgivare på BTH.

 

21 september 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×