Sju forskare i topp i ny världsomspännande utvärdering

Sju av BTH:s forskare finns i toppen när man ser till antalet citeringar under hela karriären. Det visar en offentlig databas med toppforskare från hela världen som statistikern John Ioannidis från Stanford University publicerat.

Medicinprofessorn och statistikern John Ioannidis från universitetet i Stanford publicerade nyligen, tillsammans med två andra amerikanska forskare, en offentligt tillgänglig databas med toppforskare från hela världen inom olika områden. Databasen ger, enligt Ioannidis, en mer rättvisande och mer standardiserad information om citeringar och andra vanliga bibliometriska analysfaktorer. Läs mer nedan.

Databasen visar att BTH har forskare i absolut världsklass i en rad discipliner (percentilranking på 2 % eller högre i discipliner). Baserat på citeringar under hela karriären fram till och med 2022 finns sju forskare från BTH med i utvärderingen.

 • Inom mjukvaruutveckling återfinns:
  Professor emeritus Claes Wohlin
  Professor Emilia Mendes
  Professor Kai Petersen
 • Inom miljövetenskap återfinns:
  Professor Karl-Henrik Robert
 • Inom nätverk och telekommunikation återfinns:
  Professor Mats Viberg
  Professor Hans-Jürgen Zepernick
 • Inom matematisk fysik återfinns:
  Professor Nail Ibragimov (nyss avliden)

Offentlig databas med toppforskare
Att göra så kallade bibliometriska mätningar av forskares publiceringsmönster har varit en vanlig metod att utvärdera forskare och forskning. Under senare år har dessa metoder blivit alltmer kritiserade för att mätvärden används felaktigt eller missbrukats. Nyligen publicerade medicinprofessorn och statistikern John Ioannidis från Stanford, tillsammans med två andra amerikanska forskare, en offentligt tillgänglig databas med 100 000 toppforskare från hela världen. Databasen tillhandahåller en mer rättvisande, standardiserad information om citeringar och andra vanliga bibliometriska analysfaktorer.

Separata mätningar har gjorts för ett år samt för en längre period. Forskare klassificeras i 22 vetenskapliga områden och 176 underområden. I undersökningen har data fram till december 2022, från världens största referensdatabas Scopus använts.

Källa:
Ioannidis, John P.A. (2023), “October 2023 data-update for ”Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, 4. October 2023, Version 6.

Elsevier Data Repository, V6, DOI:10.17632/btchxktzyw.6

22 november 2023