Sjuksköterska – ett framtidsyrke med goda jobbmöjligheter

Det är stor efterfrågan på sjuksköterskor. Nu är det dags att söka till vårens utbildningsstart. Möjligheterna att få jobb direkt efter examen är mycket stor, både i dag och i framtiden. 

Som sjuksköterska planerar, leder och utvecklar du omvårdnadsarbetet. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder. Under utbildningen gör du även verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet här.

Mycket praktisk träning
Som student vid BTH har du tillgång till en helt unik utbildningsklinik inom hälsoområdet som gör att du får de praktiska kunskaper som gör dig redo för ditt arbete som sjuksköterska. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med dina lärare, och du får den viktiga kopplingen mellan teori och praktik.

Du gör även VFU, verksamhetsförlagd utbildning. VFU:n på BTH har fått toppbetyg av tidigare studenter. Läs mer på vårdförbundets hemsida och vårdförbundets rapport.

Mycket goda möjligheter att få jobb
Den treåriga utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen som är internationellt gångbar, vilket gör att du kan arbeta över hela världen.

Läs gärna Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” På sidorna 21 och framåt kan du läsa om de goda möjligheterna till arbete efter utbildning inom hälso- och sjukvården, i dag och om fem år.

Sök senast den 15 oktober
Vid BTH startar sjuksköterskeprogrammet både på höst- och vårterminen. Nu är det dags att söka till programmet som startar i januari 2021. Sök senast den 15 oktober via Antagning.se

17 september 2020