Sjuksköterskeutbildningen får positivt omdöme från UKÄ

Studenter vid docka

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en tematisk utvärdering av sjuksköterskeutbildningen vid BTH. ​UKÄ bedömer att sammantaget är alla vidtagna åtgärder rimliga och ändamålsenliga och sjuksköterskeutbildningen på BTH har fortsatt förtroende att skapa goda förutsättningar för att studenterna ska uppnå examensmål för färdighet och förmåga.

I den tematiska utvärderingen av examensmålen för färdighet och förmåga i utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen har lärosätena fått graderade rekommendationer till åtgärder.

Bedömargruppen konstaterar bland annat att kompetensförsörjning är en av de stora, framtida utmaningarna för sjuksköterskeprogrammen nationellt. En av rekommendationerna som BTH fick var att fortsätta utveckla ett långsiktigt, strukturerat och kontinuerligt arbete för rekrytering samt upprätta en kompetensförsörjningsplan för att säkra kompetensen för olika uppdrag. En kompetensförsörjningsplan kopplad till verksamhetsplan och budget finns nu på plats samt ett kontinuerligt arbete att främja kompetensutvecklingen på institutionen för hälsa.

UKÄ bedömer att sammantaget är alla vidtagna åtgärder rimliga och ändamålsenliga och utbildningen på BTH har fortsatt förtroende att skapa goda förutsättningar för att studenterna ska uppnå examensmål för färdighet och förmåga.

15 mars 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×