Sjuksköterskor lär sig bli entreprenörer

Studenter arbetar

Idag var det premiär för Hackathon för sjuksköterskestudenterna. Under en heldag har de arbetat med ”design thinking” och med att skapa lösningar och prototyper för de problem som de sett under sin verksamhetsförlagda utbildning.

– Att vara entreprenör är kanske inte något man omedelbart kopplar till sjuksköterskeyrket men de som arbetar inom vården har så mycket kunskap och idéer som är väl värda att ta vara på, menar Marie Netz och Matilda Håkansson på BTH.

Under våren har de arbetat med att ge studenterna i årskurs tre på sjuksköterskeprogrammet inspiration och kunskaper om entreprenörskap.

Idag var det dags för de 80 studenterna att ta fram en prototyp på det ”problem” de sett under sin VFU och presentera detta för varandra, tillsammans med en lösning.

Det var en mängd kreativa idéer som prototyper som visades upp. Här är några av idéerna som presenterades:

  • En digital lösning för patient och sjuksköterska som underlättar kommunikationen då patienten fått afasi. Via plattan kan patienten klicka på ikoner för till exempel smärta. Informationen skickas till sjuksköterskans platta och informationen journalförs.
  • Justerbara ljudisolerade väggar för att öka sekretessen och integriteten för patienterna vid rondering i salar med flera patienter.
  • Ett nytt schemaläggningssystem för att minska stressen för sjuksköterskorna.
  • Särskild utbildning och ”certifiering” av personal för att ta hand om avvikelserapporter så att dessa inte glöms bort, utan i stället tas på allvar.
  • Eldrivna sängben för att underlägga för personal som arbetar inom hemsjukvård.
  • En idé om hur man ska minska stress och oro bland patienter.
  • Korttidsboende i regional regi så att patienterna som är färdigbehandlade inte ska behöva vänta på ett kommunalt korttidsboende.

Nästa steg för studenterna är att presentera sina prototyper för en innovationsjury senare i vår.

25 mars 2022