Smarta glasögon gav stipendium

Foto: Romare

Forskaren Charlotte Romare fick nyligen ett stipendium för sitt forskningsprojekt ”smarta glasögon”. Med hjälp av speciella glasögon kan vårdpersonalen direkt se en patientens olika värden, vilket underlättar både övervakning och behandlingsbeslut.

Det Charlotte Romare utvecklar och testar inom ramen för sin forskning är en speciell typ av glasögon; en skalm med inbyggd prisma, där patientens vitala värden visas. Med hjälp av den här tekniken kan patienterna lättare övervakas och det blir även lättare för intensivvårdspersonalen att ta rätt behandlingsbeslut. Det är detta arbete som nyligen belönades med ett nationellt forskningsstipendium av Riksföreningen för anestesi och intensivvård, Aniva.

– Jag är mycket glad och stolt över att ha blivit tilldelad stipendiet och det känns roligt att projektet uppmärksammas så här. Stipendiet kommer vara till stor nytta för mig -det ger mig ökade möjligheter att sprida forskningsresultaten både nationellt och internationellt, säger Charlotte Romare.

I motiveringen till att Charlotte får stipendiet står bland annat:

”Resultatet av forskningen kan leda till en ökad tillgänglighet till patientens vitala parametrar, vilket kan minska risken för felaktiga beslut i akuta situationer. Genom att personalen har tillgång till dessa parametrar får de ett stöd för beslut som kan användas även om de inte fysiskt är på plats.”

Aniva är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och deras forskningsstipendium syftar till att synliggöra forskningsresultat och att stödja sjuksköterskors forskningsarbete inom anestesi och intensivvård. Charlotte Romare kommer att presentera forskningsresultaten på någon av Anivas kongresser när hon närmar sig slutet av sitt doktorandprojekt.

Charlotte Romare är intensivvårdssjuksköterska och industridoktorand i tillämpad hälsoteknik vid BTH. Hennes forskningsprojekt heter ”Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer – en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd”.

Foto: Romare

2 december 2019