Specialistutbildade sköterskor efterfrågas inom vården

BTH erbjuder tre utbildningar för dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som specialistsjuksköterska. Gör din ansökan senast den 16 mars ifall du vill börja studera till hösten.

Du kan välja mellan tre olika inriktningar:

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 75 hp

Så här är utbildningarna upplagda
Första terminen läser alla specialistinriktningarna tillsammans. Den andra terminen läser varje inriktning för sig och under den tredje terminen gör du ditt examensarbete. I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Alla tre utbildningarna går på helfart, på campus.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom problembaserat lärande, PBL, med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Att söka till en specialistutbildning
De tre specialistutbildningarna går att söka på antagning.se från och med 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.

Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbesked och utbildningsstart
Ditt antagningsbesked kommer redan den 21 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Utbildningarna startar vecka 36.

Välkommen med din ansökan!

Här hittar du alla våra utbildningar inom hälsa och vård

26 februari 2020