Spelbranschen kom till Karlshamn

Under helgen har Creative Coast Festival hållits på Campus Karlshamn. Det är en festival med inriktning mot spel, digital media, reklam och film. Företag som Blizzard föreläste, liksom Fernanda Drumond från Hans Roslings stiftelse Gapminder.

Runt om i högskolans lokaler står skärmar uppställda, där man kan prova på elevernas spel och VR-stationer. Utställare finns också på plats. Johanna Björklund står vid ett bord fullt av bilder, tryckta vykort och reklam för sitt företag Taima Creative.

Hon läser just nu på Idéinstitutets entreprenörsprogram, som drivs av ALMI Blekinge. Hon håller på att starta sitt eget företag inom speldesign. Johanna började för ett antal år sedan först på Linnéuniversitetet där hon läste blandade kurser, bland annat teater. Sedan hittade hon sin utbildning i Karlshamn.

– Jag har själv inte spelat så jättemycket, säger hon. – Jag tycker det är roligare att skapa mina egna karaktärer. Spel är bra på det viset, att man får blanda väldigt många kreativa uttryck, menar hon.

Creative Coast Festival har några år på nacken nu. Först var festivalen bara en dag, men sedan 2016 hålls den under två dagar. Det är visserligen en branschfestival, men förhoppningen är att locka fler Karlshamnsbor till högskolan, inte minst genom de föredrag som anordnas.

En av de som föreläser är Fernanda Drumond från Hans Roslings stiftelse Gapminder. Fernanda berättar hur sned mångas världsbild är – att många har en förutfattad mycket dyster bild av utvecklingen i världen. I själva verket får allt fler det bättre och bättre.

Idag går till exempel 60 procent av alla flickor i låginkomstländer ut grundskolan, för att ta ett exempel. Likadant tror många att Sverige är ett medelinkomstland, när vi i själva verket tillhör de allra rikaste i världen. En slående siffra är, att 95 procent av svenskarna uppger att de är lyckliga, men de tror bara att 55 procent av landsmännen är det.

Under lördagen föreläste företag som Blizzard (spelet Overwatch) och Johanna Nylander från Dataspelsbranschen.

21 maj 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×