Stort genomslag för forskning inom big data

BTH-forskningen inom big data – som fokuserar på effektiva system för analys av stora datamängder – har haft stort internationellt vetenskapligt genomslag samt gett företagen ökad kunskap. Detta visar en nyligen genomförd extern utvärdering.

Utvärderingen, som det externa analysföretaget Damvad Analytics gjort, visar på ett stort vetenskapligt genomslag jämfört med andra satsningar på forskningsmiljöer som KK-stiftelsen gjort samt att företagen som medverkat fått värdefull kunskap.

Forskarna citeras över hela världen
Utvärderarna konstaterar att det vetenskapliga genomslaget är stort. Forskarna ligger över genomsnittet när det gäller citeringar jämfört med andra forskningsmiljöer och citeringarna avser Sverige, Norden och OECD-länderna. De konstaterar samtidigt att det dock varit svårt att bli citerade i topprankade tidskrifter.

-Jag tycker det är många imponerande resultat av utvärderingen, inte minst vad gäller publikationer. En intressant detalj är att den enda miljön som hittills har utvärderats med ännu bättre citeringsgrad också är från BTH, nämligen den inom modelldriven utveckling och beslutsstöd, säger rektor Mats Viberg.

Samarbetet ger ökad kunskap hos företagen
Forskningen inom big data vid BTH genomförs i nära samarbete med ett antal företag* och utvärderingen visar att företagen är mycket nöjda med samarbetet och att de gärna fortsätter samarbeta. Företagen säger sig ha fått en ökad vetenskaplig nivå inom det egna företaget, fått tillgång till material och kompetens samt fördjupat och förnyat samarbetena med akademin.

-Det har varit en fantastik resa att bygga upp en stark forskningsmiljö inom big data analytics, AI och maskininlärning. Vi jobbar nu vidare med nya projekt och kurser inom området, fördjupad industrisamverkan, och internationella samarbeten, menar Håkan Grahn, professor i datorteknik vid BTH.

Starka forskningsmiljöer vid BTH
Forskningsmiljön ”BigData@BTH” har under perioden 2014–2020 fått medel från KK-stiftelsen. Den är en av tre starka forskningsmiljöer vid BTH med medel från KK-stiftelsen. De andra fokuserar på framtagning av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri samt på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt.

Läs mer om forskningsmiljon inom big data här.

* Arkiv Digital AD, Compuverde (numera Pure Storage), Ericsson, Noda Intelligent Systems, Telenor Sverige, och Sony Mobile Communications.

 

 

12 november 2020