Studenter belönas för utmärkta examensarbeten

Studenter tar emot stipendium

Vid en högtidlig ceremoni under fredagen 18 november fick 11 BTH-studenter ta emot stipendium på totalt 200 000 för väl genomförda examensarbeten från Sparbanksstiftelsen Kronan.

-Nomineringsprocess och juryarbete har skett på lärosätet. De examensarbeten som sedan nomineras till Stiftelsens jury ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor, berättar Lars Ekman vd på Sparbanksstiftelsen Kronan.

Stipendiater 2022

Sebastian Säbom och Anthony Colton, 50 000 kronor
Utbildning: Bachelor Software Engineering
Tema: Virtual Reality as an Educational Tool in the Training of Explosives for the Swedish Armed Forces Personnel

Sofia Herelius, 50 000 kronor
Utbildning: Webbprogrammering
Tema: Green coding – Can we make our carbon footprint smaller through coding?

Zarah Hermansson Barak och Hanna Lundell, 25 000 kronor
Utbildning: Kandidat Fysisk planering
Titel: Konst i offentliga rum: gestaltningsförslag för kreativa mötesplatser – Ett gestaltande projekt om implementering av tematisk konst på Kungsplan Karlskrona

Stefan Liedman och Karl-Henrik Andersson, 25 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik
Tema: Off-grid portable production and distribution of sustainable energy – A product service system solution developed for the energy market

Satya Sriram Nagubathula och Bhaskar Satyendra Kumar Nagireddy, 25 000 kronor
Utbildning: Bachelor Electrical Engineering
Tema: Aqua Quality Monitoring System – An Aid to Aquafarmers

Oscar Johansson och Jonathan Muistama, 25 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik
Tema: Development & Integration of Load Path Visualization with the U* Index Method

-Vi hoppas att tilldelade stipendiater ska uppmuntras till fortsatta framgångar inom såväl studier som arbetsliv och vi önskar dem all lycka framöver, avslutade Lars Ekman.

21 november 2022