Studenter deltar i Cyber Challenge 2023

Studenter i cybersäkerhetstävlingBTH-studenter deltar i Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling i Stockholm idag. Tävlingen går ut på att svara på ett fiktivt angrepp mot Sverige som innebär ett hot mot infrastruktur och hot mot myndigheter.

BTH deltar med två lag. Lagen har fått ett fiktivt scenario att lösa; ett cyberangrepp mot Sverige som innebär ett förändrat säkerhetsläge och som innebär hot mot infrastruktur och myndigheter.

Tävlingen går ut på att studenterna ska arbeta fram en plan för att hantera situationen. Samtliga lag som deltar i tävlingen har gjort arbetet i förväg och idag presenteras det för en jury.

Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscentrum arrangerar tävlingen med syftet är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar som cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Ett av BTH-lagen består av fyra studenter som läser masterutbildning i datavetenskap och studenterna kommer från fyra olika länder; Sverige, Indien, Rumänien och Tyskland och fyra studenterna,

– Den största utmaningen har varit att förstå helheten och att föreslå lösningar som utnyttjar de resurser som finns på bästa sätt, säger Jonathan Olsson, en av studenterna i laget.

Varje lag som deltar i tävlingen har en lärare med sig som agerar coach i tävlingen. Nurul Momen är BTH-studenternas coach:

– Tävlingen ger studenterna en helhetssyn på cybersäkerhet eftersom den uppmuntrar dem att utforska hur den har blivit en del av vår sociala och nationella säkerhet. Jag tror också att tävlingen är ett utmärkt sätt för studenterna att förstå verkliga scenarier och ett sätt för dem att hitta framtida karriärvägar, säger han.

Hur det än går för BTH-laget i tävlingen så har arbetet med att lösa det fiktiva scenariot gjort dem bättre rustade för arbetsmarknaden.

– Att delta i cyberutmaningen har förbättrat mina problemlösningstekniker och att kommunicera lösningarna mer effektivt, menar Jonathan Olsson.

Det tre lag som får bäst omdömen uppmanas att delta i den internationella tävlingen i Genève.

I samband med tävlingen arrangerar Försvarshögskolan olika föreläsningar med koppling till säkerhetsfrågor samt ett rekryteringstorg. Dessa aktiviteter är öppna för både studenterna som deltar i tävlingen och övriga studenter. Läs mer om aktiviteterna här.

9 februari 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×