Studenter deltar i Cyber Challenge 2024

Studenter på BTH

BTH-studenter deltar i Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling i Stockholm idag. Tävlingen går ut på att svara på ett fiktivt angrepp mot Sverige som innebär ett hot mot infrastruktur och hot mot myndigheter.

BTH deltar med två lag. Lagen har fått ett fiktivt scenario att lösa; ett cyberangrepp mot Sverige som innebär ett förändrat säkerhetsläge och som innebär hot mot infrastruktur och myndigheter.

Tävlingen går ut på att studenterna ska arbeta fram en plan för att hantera situationen. Samtliga lag som deltar i tävlingen har gjort arbetet i förväg och idag presenteras det för en jury.

Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscentrum arrangerar tävlingen med syftet är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar som cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Varje lag som deltar i tävlingen har en lärare med sig som agerar coach i tävlingen. Nurul Momen och Oleksii Baranovskyi är BTH-studenternas coacher.

– Tävlingen ger studenterna först och främst en helhetssyn på cybersäkerhet. Den ger dem även praktisk erfarenhet att hantera en säkerhetskris och hur man kan förbereda sig. Vi siktar på en finalplats i tävlingen, säger Nurul Momen.

Hur det än går för BTH-laget i tävlingen så har arbetet med att lösa det fiktiva scenariot gjort dem bättre rustade för arbetsmarknaden.

De tre lag som får bäst omdömen uppmanas att delta i den internationella tävlingen i Genève.

I samband med tävlingen arrangerar Försvarshögskolan olika föreläsningar med koppling till säkerhetsfrågor samt ett rekryteringstorg. Dessa aktiviteter är öppna för både studenterna som deltar i tävlingen och övriga studenter. Läs mer om aktiviteterna här.

1 februari 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×