Studenter fick utmärkelse för Bästa examensarbete

Idag var det avslutningsceremonier för våra studenterna med musik, tal och utmärkelser av olika slag.

Sjuksköterskestudenterna Viktória Németh och Helga Törneryd belönades med utmärkelsen ”Bästa examensarbete” för sitt arbete ”Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter – En integrativ litteraturöversikt”.

Motiveringen till utmärkelsen löd:

”Sjuksköterskor ansvarar genom sin kompetens i kommunikation och omvårdnad för att främja välbefinnande hos patienten. Detta inkluderar såväl hälsa och välbefinnande som sexuell hälsa. Tidigare forskning beskriver sexualitet som ett tabubelagt ämne i samtal med patienten och att sjuksköterskor behöver kunskap om sexualitet för att kunna främja välbefinnande ur ett holistiskt sätt. Arbetet är genomfört som en integrerad litteraturöversikt som induktivt analyserat både kvalitativa och kvantitativa studier.

Examensarbetet är innovativt, välskrivet, präglas av en tydlig vetenskaplig struktur och har en tydlig röd tråd som framställs med ett mycket bra vetenskapligt språk. Vidare har examensarbetet ett tydligt fokus på omvårdnad och beskriver att sjuksköterskan genom självreflektion och yrkesmässig kunskap kan avdramatisera ett tidigare tabu. När sexualitet ses som en integrerad del av människan, kan holistisk omvårdnad erbjudas. Baserat på ovanstående motiveringar bedöms examensarbetet enhälligt att det ska belönas med utmärkelsen ”Bästa examensarbete”.

Grattis Viktória och Helga!

 

4 juni 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×