Studenter prisas för utmärkta examensarbeten

Sedan 1996 har Sparbanksstiftelsen Kronan delat ut stipendium till studenter vid BTH som gjort framstående examensarbeten. Vid stipendieutdelningen, som denna gång givetvis blev digital, delades totalt 300.000 ut till studenterna.

-Vi hoppas att tilldelade stipendiater ska uppmuntras till fortsatta framgångar inom såväl studier som arbetsliv och vi önskar dem all lycka framöver. Förhoppningsvis uppmuntras också nya studenter att genomföra goda examensarbeten som kan belönas kommande år, säger Lars Ekman, VD för Sparbanksstiftelsen Kronan.

I år belönas följande studenter:

 

Jubileumsstipendium på 100.000 kronor

Stipendiet ges till följande fyra studenter som arbetar med samma projekt men skrivit två olika uppsatser:

Johan Olsson Stjernberg och Axel Sjöberg
Handledare: Christian Johansson Askling
Marcus Skoog och Adam Backman
Handledare: Tobias Larsson
——————————————————

Stipendium på 50.000 kronor

Laura Lopez Cuadros, Daniela Stange, Elshan Rustamov och Wietse Slob 
Handledare: Giles Redding Thomson
——————————————————

Stipendium på 25.000 kronor

Följande sex examensarbeten belönas:

Sharlin Shahid och Widaad Gukhool
Handledare: Sharon Kao-Walter

Paul Moreland
Handledare: Andreas Arnesson

Louise Nilsson och David Andersson
Handledare: Peter Giger

Fredrik Carlsson och Sebastian Vusak
Handledare: Yan Hu

Marcus Schlemlein-Wenell
Handledare: Martin Magnewall

Anton Schiöll och Emma Oredsson
Handledare: Peter Anderberg

-Grundläggande kriterier för de sökande är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet. De examensarbeten som sedan nomineras till Stiftelsens jury ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor, säger Lars Ekman.

 

29 november 2020