Studenter på BTH tävlade i Capture the flag

Student vid dator

I början av december anordnades en Capture the flag-tävling på BTH. Det är en tävling där deltagarna får visa sina kunskaper inom datorsäkerhet.

Tävlingen Capture the flag går ut på att hitta gömda textsträngar eller koder i olika digitala miljöer, som hemsidor, databaser, källkoder och html-koder. I tävlingen som var individuell fick deltagarna poäng för varje ”flagga” de hittade. Målet var att hitta så många flaggor som möjligt.

– Capture the flag är en populär form av tävling inom datorsäkerhet, som ibland används som ett komplement till den regelbundna undervisningen på BTH, berättar Anders Carlsson, lärare i datorsäkerhet vid BTH.

Genom att delta i tävlingen får studenterna möjlighet att lära sig mer om säkerhet på ett roligt och utmanande sätt, samtidigt som tävlingen testar deras kreativitet och problemlösningsförmåga.

Tävlingen genomfördes i år i samarbete med Ericsson. Studenter från flera olika program deltog, bland annat Civilingenjör i datorsäkerhet, Högskoleingenjör i IT-säkerhet, Software Engineering, Webbprogrammering samt studenter som läser fristående kurser. En del studenter var på plats på campus, medan andra deltog på distans. Tävlingen varade i 7 timmar.

12 december 2023