Studentidé blev rullande handskfabrik

Tillverkning av handske

Att vara självförsörjande på sjukvårdsartiklar, till exempel engångshandskar, skulle underlätta inom vården. Nu har BTH:s studenter tagit fram en rullande handskfabrik som kan förflyttas mellan olika platser där handskar behövs.

Under coronapandemin har bristen på personlig skyddsutrustning aktualiserats, däribland på skyddshandskar. Trots att globala produktionen ökat med 40 procent kan de vara svåra att få tag på. Dessa skapar också allt större avfallsströmmar som delvis hamnar ute i samhället eller till och med i haven.

Idén som BTH:s studenter på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har utvecklat är en lösning för att återvinna och återtillverka personlig skyddsutrustning, i detta fallet engångshandskar. Idén heter ReGlove och är en cirkulär lösning där handskarna återvinns för att sedan tillverkas igen.

Engångshandskarna, som är gjorda av en särskild form av polyvinylalkohol, tas om hand efter användning, rengörs och smälts sedan ner till vätska. Därefter kan de återtillverkas och bli nya handskar – som sedan tas om hand och återtillverkas och så vidare. Maskinerna som gör hela processen kan installeras i en lastbil och förflyttas vilket gör att det här blir en rullande handskfabrik som kan placeras var den behövs.

Idén har tagits fram inom kursen Global New Product Design Innovation på BTH:s civilingenjörsprogram i maskinteknik och kursen genomförs tillsammans med studenter på Stanford University.

Studenternas idé skulle inte bara göra sjukvårdsinstitutioner mer oberoende av externa leveranser – den innebär också en vinst för miljön.

 

24 juni 2020