Teknik för säkert samhälle och digital handel utvecklas vid BTH

Att dela med sig av förnybar el till andra användare och få betalt för den kan idag göras tack vare digitala marknadsplatser. Forskare vid BTH har arbetat fram en lösning hur konsumenter kan dela el med varandra på ett säkert sätt. Projektet finns med på IVA:s 100-lista över projekt som har hög potential att skapa nytta.

Digitala marknadsplatser har blivit en del av det dagliga livet, vilket välkända appbutiker på mobila enheter eller handelsplattformar som eBay visar. Digitala marknadsplatser finns inte bara för handel med mjukvara eller konsumentprodukter utan vi har även sett digitaliserade elmarknadsplatser på senare tid till exempel Nordpool.

Genom att använda blockkedjeteknik (blockchain på engelska) kan konsumenter i en relativt nära framtid dela förnybar el med varandra på et säkert sätt. En blockkedja är en decentraliserad databas som lagras i många kopior vilket gör det mycket svårt att i efterhand ändra eller manipulera databasen. Forskningen har bedrivits i samarbete med Ericsson Research i Stockholm och Affärsverken i Karlskrona och har till stor del finansierats av KK-stiftelsens Hög-projekt som ger lärosäten möjlighet att bedriva forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet. Projektet finansierades även av EU-kommissionen och Tillväxtverket.

Även om projektet med eldelning är avslutat arbetar forskarna vidare med nya projekt. Blockkedjeteknik möjliggör inte enbart lösningar för energisektorn utan bidrar också till en bredare tillämpning av blockkedjeteknik och dess användning på distribuerade marknadsplatser för AI-systemteknik.

-Vår strategi är att utveckla säker distribuerad handel med digitala varor och säkra marknadsplatser. Många är dessa, till exempel el- och energimarknadsplatsen, är av kritisk betydelse för Sveriges tillväxt och säkerhet, säger professor Kurt Tutschku.

Ett av projekten (Cissan) ska utveckla och demonstrera nya metoder för att skapa säkrare nätverk för energisektorn och ett annat (dAIEdge) kommer att utveckla nästa generations säkra AI-teknologier över hela Europa.

26 oktober 2023