Telenor Sveriges VD på besök

Telenor Sveriges VD Bjørn Ivar Moen besökte nyligen BTH tillsammans med Andreas Kristensson, Head of IoT & New Business. Besöket fokuserade på hur BTH och Telenor kan samverka framöver inom ramen för industrins digitala omställning – det vi kallar smart industri eller industri 4.0.

Vicerektor Andreas Larsson inledde med att berätta om BTH:s övergripande verksamhet och det strategiska partnerskapet med Telenor som har bidragit starkt till utveckling av en rad olika forskningsprojekt och utbildningsprogram.

Professor Lars Lundberg gav exempel på forskningsresultat kopplat till Telenorsamverkan inom big data, AI och maskininlärning, där BTH och Telenor bland annat har utvecklat teknik som har effektiviserat och förbättrat Telenors kundtjänst. Läs en artikel om detta samarbete.

Besök på flera fysiska forskningslabb
Product Development Research Lab vid institutionen för maskinteknik visade därefter upp två av sina fysiska forskningslabb. Först besöktes Cyber Physical Factory Lab  där professor Tobias Larsson och doktorand Sravan Tatipala visade hur framtidens digitala produktionssystem kan se ut. Snabb iteration mellan produktionssystemet och den digitala tvillingen av systemet gör att det går att nå en snabb och anpassad produktion där omställningen kan göras omedelbart mellan vad som produceras istället för att ha krav på viss produktionsserievolym.

Samtidigt blir dessa uppkopplade system känsliga för cyberattacker och utmanar gängse existerande samverkansmodeller i produktionssystemet. Labbet är resultatet av ett samverkansprojekt med Volvo Cars, Telenor Connexion, Blue Science Park med flera  och är idag en del av Testarena Blekinge.

Man visade sedan även upp Electric Site Scaled Demo  som är en demoanläggning tillsammans med Volvo CE för framtidens fossilfria, autonoma och elektriska anläggningsmaskiner. Doktoranderna Ryan Ruvald och Omsri Aeddula visade här hur nerskalade maskiner samarbetar i ett dagbrott. Detta är en del av den forskning som utförs tillsammans med Volvo CE som syftar till att genomföra transformationen från fossilt till elektriskt samtidigt som man tar hänsyn till miljö och ökad produktivitet. Mer information om Product Development Research Lab.

Telenor stark partner till BTH
Därefter besökte gruppen Software Engineering Research Lab, SERL, vid institutionen för programvaruteknik samt Ericsson Space – en mötesplats för företag, studenter och forskare med fokus på utveckling av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Fokus var på pågående företagsnära forskning inom automation, human-in-the-loop, kontinuerlig produktevolution, maskininlärningsbeslutsstöd, samt utmaningar de nästkommande 20 åren.

Med över 20 pågående företagssamarbeten sträcker sig forskning och problemlösning från det maskinnära likt AI, till det mänskliga inom kognition, samt hur detta vävs samman i nästa generations produktutveckling.

En viktig del inom SERL är fokus på utbildning, både för civilingenjörer och dess industrikoppling under utbildningen, men även på nya program för yrkesverksamma inom programvaruteknik och säkerhet – stött av 30+ företagspartner. Telenor har historiskt sett varit en stark partner till SERL, bland annat genom direktfinansiering av projekt inom ramen för agil transformation och flexibla arbetssätt, samt delfinansiering för innovationslabb i mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling.

Hur får vi fler ingenjörer?
Avslutningsvis diskuterades vad Telenor och BTH kan göra gemensamt för att påverka beslutsfattare att utöka ingenjörsutbildningar för att möta industrins behov av kompetens.

 

29 oktober 2021