Två forskare med på IVA:s 100-lista

Tobias Larsson och Sophie Hallstedt

Två BTH-forskare med fokus på hållbar produktutveckling finns med på IVA:s 100-lista för 2020 som nu presenterats. Forskningsprojekten på listan bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar varje år sin 100-lista på forskningsprojekt som bedöms ha potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras. Forskningsprojekten på listan har valts ut i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier.

Nu har 100-listan för 2020 presenterats, i år med temat hållbarhet, och vi kan glädjande konstatera att två forskare från BTH finns med på listan. Det är Sophie Hallstedt, docent vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, och Tobias Larsson, professor vid institutionen för maskinteknik.

–Min forskning i hållbar produktutveckling handlar om att stötta företagen när de gör sin hållbarhetsresa. Hållbarhetsperspektivet måste komma in tidigt i produktutvecklingen om det ska resultera i kostnadseffektiva och långsiktigt konkurrenskraftiga lösningar, berättar Sophie Hallstedt.

Professor Tobias Larsson leder en stor forskningsmiljö på BTH som fokuserar på att ta fram metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri.

–Genom att arbeta med digital modelldriven utveckling kan ett företag tidigt, redan innan produkten är producerad, simulera vilken effekt en tänkt lösning har på dess livscykel. Med det visualiseringsverktyg som vi tagit fram går det att simulera detta och på så sätt förutse vad som kan hända, förklarar Tobias Larsson.

–Det är mycket glädjande att två att våra forskare återfinns på listan – det visar att forskningen vid BTH har goda förutsättningar att komma till nytta och att göra verklig skillnad, säger Mats Viberg, rektor för BTH.

Bakom initiativet med 100-listan står IVA:s projekt Research2Business som syftar till att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Några av forskarna på 100-listan kommer att bjudas in till den nationella mötesplatsen för företagsledare och forskare, R2B Summit.

Se hela 100-listan.

3 mars 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×