Två forskningsprojekt med på IVA:s 100-lista

I dagarna presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Vi kan glädjande konstatera att två forskningsprojekt vid BTH finns med på årets lista. Det ena uppmuntrar användningen av förnybar energi och det andra guidar företag i utveckling, utvärdering och val av hållbara och värdeskapande livscykellösningar.

Årets lista fokuserar på forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

Två forskningsprojekt vid BTH finns med på den prestigefyllda listan:

Det är forskningsprojektet som studerar en ny energimarknadsmodell som heter ”P2P eller ”peer-to-peer” som ska uppmuntra till användning av förnybar energi. Tanken är att användare ska kunna köpa och sälja el av varandra i stället för av energiföretag.

Med vår modell kan privatpersoner själva bestämma när och till vilket pris de vill köpa och sälja el, vilket uppmuntrar användare att installera förnybara energikällor. Eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att handla med energi, så ökar incitamenten att installera förnybara energikällor, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen från energidistributionssystemet, berättar Roman-Valentyn Tkachuk, en av forskarna i projektet.

Även projektet DSIP, ”Digital Sustainability Implementation Package” finns med på listan. Projektet har som mål att möjliggöra för industrin att ha ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i de tidiga faserna av produktinnovationsprocessen. Forskarna har ställt samman en kunskapsplattform, en datahanteringsplattform, samt nya digitala stödverktyg för att utvärdera, mäta, värdera, prediktera, kravställa, och simulera förväntad hållbarhetsprofil på alternativa produktkoncept i tidig utvecklingsfas.

– Det är mycket betydelsefullt för oss att komma med på 100-listan eftersom det bekräfta behovet och ger uppmärksamhet av den forskning vi bedriver. Att nå ut med våra forskningsresultat är just det som ”Digital Sustainability Implementation Package” syftar till. Plattformen gör våra stödmetoder lätt tillgängliga och de kan då komma till nytta i  samhället, säger Sophie Hallstedt, professor inom hållbar produktutveckling, grundare och huvudansvarig för projektet DSIP.

IVA:s årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Syftet är att underlätta för företag och forskare att hitta varandra och tillsammans skapa nya innovationer och affärsmöjligheter.

Forskningsprojekten på 100-listan är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle. Urvalskommittén består av 46 kvalificerade personer ur IVA:s breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Se hela IVA:s 100-lista

 

 

 

 

11 maj 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×