Uppfinningsrika examensarbeten prisades med stipendier

Vid en högtidlig ceremoni under fredagen fick nio studenter ta emot stipendium för väl genomförda examensarbeten. Samtliga arbeten visar på stor kreativitet, teknisk nytta, affärspotential och samhällsnytta.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendier på totalt 200 000 kronor för utmärkta examensarbeten vid BTH.

– En av våra uppgifter är att främja utbildning och forskning och vi vill få människor att växa och ta steg framåt i karriären, säger Lars Ekman, Sparbanksstiftelsen Kronan, om varför de gör denna satsning.

Juryn hade i år att ta ställning till fler antal arbeten än tidigare och examensarbetena höll dessutom en högre nivå än tidigare.

Examensarbetena har i de flesta fall genomförts på ett företag och flera av studenterna vittnade om det  stora engagemanget hos företagen. I många fall har studenternas idéer eller prototyper vidareutvecklats av företagen, och till och med patenterats, vilket tyder på hög kvalitet och stor uppfinningsrikedom i studenternas arbeten.

Studenterna har i sina examensarbeten kommit med förslag eller lösningar på olika utmaningar som företag eller samhället har. Där finns förslag på hur mikrofoner ska placeras för att ge bättre ljud i hörapparater och till en lägre kostnad, hur utsläppen av mikroplaster kan minskas, hur kommuner kan planera för levande stadskärnor, hur data automatiskt kan gallras för att minska lagringskostnader samt hur interaktiv teknik kan öka upplevelsen då vi går på museum och hur kundnöjdheten kan ökas i ett företag.

Nedan finns en förteckning över de studenter som fick stipendium för sina examensarbeten:


Robin Ekholm, 50 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik
Titel: ”Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin”

Arbetet har genomförts i samarbete med Tarkett AB i Ronneby där Robin har studerat hur aktörer inom plastindustrin kan implementera metoder och vidta åtgärder för att eliminera utsläpp av mikroplaster.

Simon Nilsson, 50 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
Titel: ”Automatisk borttagning av data i en relationsdatabas för arkivering”

Examensarbetet har tittat på gallringsprocessen av stora databaser för arkivering och hur man kan minska tiden för arbetet, ge förbättrade gallringsbeslut och minska lagringskostnaderna. Arbetet har genomförts tillsammans med Kommunalförbundet Sydarkivera.

Eleni Koutrouli, 25 000 kronor
Utbildning: Masterprogram i elektroteknik, inriktning signalbehandling
Titel: ”Low Complexity Beamformer structure for application in Hearing Aids”

Arbetet som genomförts tillsammans med det danska företaget Oticon A/S har fokuserat på bakgrundsljud och hur man kan reducera brus i hörapparater med hjälp av algoritmer och därmed förbättra förståeligheten.

Erica Välimaa och Johannes Rydbo, 25 000 kronor
Utbildning: Fysisk planering
Titel: ”Stadsplanering i internetåldern”

Kandidatuppsatsen har studerat hur stadskärnor förändras när många fysiska butiker stänger, som en effekt av den ökade e-handeln och hur stadsplaneringen i svenska kommuner kan tänka för att möta dessa förändringar.

Johan Nuccler Löfving och Isabelle Viidas, 25 000 kronor
Utbildning: Digitala spel
Titel: ”Det personliga museet”

Detta kandidatarbete undersöker och ger förslag på hur interaktiv teknologi förstärker utställningsupplevelser i museisektorn. Med användning av detta kandidatarbetets insikter kan det skapas mer personliga, lärorika och engagerande utställningar av vårt gemensamma kulturarv.

Fredrika Ljung och Amelia Kruse, 25 000 kronor
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi
Titel: ”Hur kan ubåtar nå nya höjder? – En studie om kundnöjdhet på en eftermarknad för komplexa produkter”

Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Saab Kockums och studerat faktorer med avseende på kundnöjdhet, som är viktiga för företag att uppmärksamma och hantera när de organiserar komplex eftermarknadsverksamhet.

22 november 2019