Utveckling av BTH:s utbildningsutbud

BTH har under hösten påbörjat ett arbete med att se över utbildningarna vi erbjuder. Vårt mål är att ge utbildningar som är attraktiva för presumtiva studenter, har en bra framtida arbetsmarknad och som inte finns vid närliggande högskolor.

Arbetet med att utveckla våra program går nu vidare med följande inriktningar:

  • Våra utbildningar inom dataspelsutveckling koncentreras till vårt campus i Karlskrona.
  • Våra utbildningar inom medieteknik i Karlshamn utökas med nya inriktningar, exempelvis inom Edtech, interaktiv medieproduktion och upplevelsedesign. Vi undersöker också möjligheten att bredda utbudet med kortare utbildningar inom områden där det finns regionala behov, till exempel automation och produktionsteknik. Även dessa utbildningar planeras att ges på vårt campus i Karlshamn.

Tänkbara förändringar i vårt utbildningsutbud sker tidigast för studenter som vill börja studera till hösten 2021.

Läs mer om alla våra utbildningar här: 

3 februari 2020